JungProperties.bg
 
 . СГРАДАТА
   . Технически параметри
   . Удобства и сигурност
   . Качества
   . Разпределение
 . МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
   . Пространство
   . Обкръжение
 . ГАЛЕРИЯ
   . Панорама
   . Интериор
   . Екстериор
 . НОВИНИ
   . Откриване Офис ЮНГ3
 . КОНТАКТ

Панорамен изглед

Офис Сграда 3 - Изглед към Витоша

Офис Сграда 3 - Изглед в посока запад

Офис Сграда 3 - Изглед в посока северо-запад

Офис Сграда 3 - Изглед Стара Планина, северо-изток

Офис Сграда 3 - Изглед към Стара Планина

Офис Сграда 3 - Изглед на изток

Офис Сграда 3 - Изглед към Витоша

 

   ГАЛЕРИЯ  » Панорама  jung.bg
.    Copyright © 2010 JungProperties.bg   All Rights Reserved.