JungProperties.bg
 
 . СГРАДАТА
   . Технически параметри
   . Удобства и сигурност
   . Качества
   . Разпределение
 . МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
   . Пространство
   . Обкръжение
 . ГАЛЕРИЯ
   . Панорама
   . Интериор
   . Екстериор
 . НОВИНИ
   . Откриване Офис ЮНГ3
 . КОНТАКТ

Технико-икономическа информация

ЗП:                              1 021 м2
РЗП (без гараж):      8 764 м2
магазини:                  1 021 м2
офиси:                       7 743 м2
гараж:                       3 748 м2
Общо РЗП:              12 512 м2
офиси под наем

партерен етаж

типов етаж

 

 

   СГРАДАТА  » Технически параметри  jung.bg
.    Copyright © 2010 JungProperties.bg   All Rights Reserved.