JungProperties.bg
 
 . СГРАДАТА
   . Технически параметри
   . Удобства и сигурност
   . Качества
   . Разпределение
 . МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
   . Пространство
   . Обкръжение
 . ГАЛЕРИЯ
   . Панорама
   . Интериор
   . Екстериор
 . НОВИНИ
   . Откриване Офис ЮНГ3
 . КОНТАКТ

Предимства, удобства и сигурност

Сигурност:

Рецепция със система за достъп
СОТ
Охрана
Видео наблюдение
 

Удобства:

Асансьори със скорост 1,6 m/s
Оптична интернет връзка
Помещения за пушачи
Собствена фитнес зала
Кафе
Бистро за хранене

Енергоспестяващи технологии:

Автоматична система за слънцезащита за максимално използване на дневната светлина и оптимизация на разходите за осветление и отопление респ. охлажаде в зависимост от сезонното и денонощно слънцегреене и метеорологичните условия.
Топлоизолация 120мм
Шумоизолация

партерен етаж

типов етаж


 

   СГРАДАТА  » Удобства и сигурност  jung.bg
.    Copyright © 2010 JungProperties.bg   All Rights Reserved.